Stalin’s Guide to Management

Een blijvertje in managementland is het ‘buiten-de-doos-denken’. Laat experts uit andere disciplines eens wat licht schijnen over reilen en zeilen, het management van organisaties. Heel recent vielen er drie boeken out of the box bij mij op de mat, twee uit de sportwereld, een uit de wereld van de militaire organisatie.

Lees verder

8 reacties

Opgeslagen onder Boeken, Maatschappij, Management

Succes is een keuze

Waarom bleef de Amerikaanse bevolking zo rustig na de Great Crash van 1929 en de daaropvolgende Great Depression (waarbij aangetekend dat die depressie niet het gevolg was van de crash maar dat terzijde)? Waarom braken er geen opstanden uit? Dat is een vraag die historici en andere wetenschappers al lang bezig houdt maar waarop nog geen definitief antwoord is gegeven.

Lees verder

5 reacties

Opgeslagen onder Maatschappij, Politiek

Barre tijden

Naast regelmatig wegdromen in de geest van mijn ‘literaire held’, Willem Frederik Hermans, in de tweedelige biografie van Willem Otterspeer, mag ik ook graag kijken naar lezingen van historici. Op YouTube. Het blijft een genot om te luisteren naar zeer belezen mensen als Andrew Roberts (over Napoleon of Churchill), Victor Davis Hanson (over ‘the second world wars’ maar ook over de Klassieke Oudheid), of Niall Ferguson (over Henry Kissinger of complottheorieën). Sinds kort heb ik Stephen Kotkin toegevoegd aan mijn luisterlijst.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Maatschappij, Politiek

Lessen trekken

Langs de boekenlat luidt de werktitel van mijn boek waarin ik de dagelijkse praktijk aanhoud tegen vermanende lessen uit het managementboek. Nu een tweede lockdown onafwendbaar lijkt (we schrijven oktober), leek het me aardig een van de hoofdstukken hier alvast met u te delen: Casus Corona waarin de tien lessen uit Overleven in crisistijd  van Charles Huyskens langs het interbellum tussen eerste en tweede lockdown worden gelegd. Wat is er geleerd sinds februari/maart. Want dat is toch wel de politieke gemene deler rond corona, lessen trekken. Welke lessen de hoofdrolspelers en hun entourage in de praktijk hebben getrokken!

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Boeken, Maatschappij, Media, Politiek

Dienstmededeling

Zo nu en dan is het nodig om de boel op te ruimen. Niets is voor de eeuwigheid. Zo ook een twitter account. Vervuiling troef, en daardoor raakt nuttige informatie ondergesneeuwd. Zeker in tijden van crises (denk corona, denk de enorme polarisering) is het de hype die al snel de boventoon voert. Voor je het weet, ga je mee en dwaal je af, ga je meedraaien in de maalstroom die uiteindelijk naar het aperte niks leidt. Temeer omdat in de huidige tijd het politieke cynisme (dat nogal eens volkomen onterecht doorgaat voor naïef) schreeuwt om reactie. En dat allemaal bij elkaar zorgt voor enorme onrust in het hoofd. Terwijl wat nu nodig is, is een opgeruimde geest (om met Daniel Levitin te spreken). Kortom: het twitter account @Hollands_Glorie is niet meer, leve @PierrePieterse7.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder HollandseLucht

Lasadviezen

Hoe je boeken kunt aanraden die je nog niet hebt gelezen, is mij een raadsel. Toch gebeurt dat vaak. In de vorm van zogenaamde leeslijstjes. Mensen die zo vlak voor de zomer laten weten welke boeken ze meenemen op vakantie, en ze meteen ook alvast aanbevelen aan anderen. En voordat u het doet, ik geef meteen volmondig toe dat ik mij hier ook wel eens aan heb bezondigd. Tot nu toe dan, want vanaf nu geen leesadviezen meer maar alleen nog lasadviezen. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Boeken, Maatschappij

Dictionaires

Vrijwel tegelijkertijd verschenen er twee boeken met vrijwel hetzelfde format, die van het traditionele woordenboek. Het woordenboek uit vervolgen tijden waarin auteurs in hun stukjes vooral opiniërend bezig waren. ‘Hun lemma’s zijn de blogs en columns van nu,’ schrijft Joep Schrijvers in het voorwoord van zijn Hoop in bange dagen, zijn ‘inspiratiezakwoordenboek voor standvastige en eigenzinnige mensen’. En René ten Bos wil met zijn filosofisch getinte alfabet De coronastorm aansluiten bij een oude filosofische traditie, de dictionaire, en meer specifiek die van Voltaire uit 1764. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Boekenlucht

De Van Es Trilogie

Door Pierre Pieterse – In 2008 verraste Rob van Es de managementwereld met Veranderdiagnose. Dat in het jaar erop meteen tot managementboek van het jaar werd gekroond. Ik schreef indertijd dat de jury met die keuze ‘vermoedelijk onbedoeld een verrassend actueel boek heeft bekroond’. Niet dat veranderen op zich nu zo actueel is, maar de veranderaanpak die Rob van Es bepleit zou wel eens het scharnierpunt kunnen zijn om de huidige enorme (financiële) crisis aan te pakken. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Boekenlucht

De wereld is corona

door Pierre Pieterse – Ik zou bijna zeggen, was dat maar zo. Sinds het schrijven van deze editorial is de bom overal ingeslagen, en is corona nog maar een van de problemen die moeten worden opgelost. Maar gelukkig blijft de centrale boodschap van onderhavig stukje fier overeind, misschien wel meer als toen: we zijn toe aan een herbezinning! Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Maatschappij

Vlissingen mon amour

Dat succes een keuze is, is natuurlijk onzin. Veel eerder is succes openstaan voor de kansen die worden geboden. Door altijd actief te zijn, altijd te proberen, sta je altijd paraat om in te springen, om direct aan te haken bij voorbijvliegende kansen. Ik meen dat Cruijff zoiets heeft gezegd, maar waar weet ik even niet dus beschouw dit maar als een parafrase. Omgekeerd is stilstand niet per se achteruitgang. Maar het is wel een blinddoek die je het zicht op kansen ontneemt. Vlissingen is zo’n casus. Al jaren staat zo’n beetje alles stil, en dan mis je niet alleen kansen maar van de weeromstuit word je een broedkamer van onzinnige ideeën. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Maatschappij, Politiek